Αρχιτεκτονική Κήπων - Τοπίου
Στη Γαία κάθε έργο είναι ξεχωριστό. Πιστεύουμε πως κάθε εξωτερικός χώρος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες : λειτουργικές, αισθητικές και οικολογικές. Επομένως πρωταρχικός μας σκοπός κατά την σχεδίαση ενός κήπου είναι η εξυπηρέτηση αυτών των απαιτήσεων με την καλύτερη ποιότητα και κυρίως με τη μέγιστη διάρκεια στο χρόνο.