Γεωπονική Επίβλεψη
Ο κήπος για να έχει διάρκεια στο χρόνο απαιτεί σωστή μελέτη, σωστή κατασκευή και σωστή συντήρηση . Για τη διασφάλιση της μέγιστης διάρκειας στο χρόνο , η ΓΑΙΑ με τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εγγυάται την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, τόσο στην κατασκευή ενός κήπου όσο και στην συντήρηση του.
Η μελέτη κατασκευής ενός κήπου, η φάση κατασκευής του και η συντήρηση του απαιτούν εξειδίκευση, επιστημονική κατάρτιση και όχι ερασιτεχνισμούς.
Η ΓΑΙΑ δίνει αυτήν τη δυνατότητα στους πελάτες της και παρέχει :

  • Αυτοψία, καταγραφή και αποτύπωση του χώρου, σχεδιασμό του κήπου με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του, των προσωπικών και οικονομικών προτιμήσεων του πελάτη.

  • Κατασκευή του κήπου, της βεράντας, του μπαλκονιού
    Τεχνική επίβλεψη των κηποτεχνικών εργασιών, οικονομική επίβλεψη των εργασιών σύμφωνα με την συμφωνημένη μελέτη-προσφορά, επίβλεψη και συντονισμός συνεργείων (χωματουργικά, ηλεκτρολογικά, ξυλοκατασκευές κλπ.) και τέλος αποπεράτωση της κατασκευής μέσα στα συμφωνηθέντα χρονικά όρια.

  • Συντήρηση του χώρου σας
    Εβδομαδιαία επίσκεψη πλήρως εξοπλισμένου συνεργείου με επικεφαλή γεωπόνο, δωρεάν λιπάνσεις και ψεκασμοί φυτοπροστασίας και χαμηλό κόστος συντήρησης.